Reklambyrå med egen produktion

Vi är en reklambyrå som arbetar lokalt, nationellt och internationellt för att skapa starka varumärken. Bildväxlarna drivs av att ödmjukt och ärligt se kundens behov och utifrån det erbjuda ultimata lösningar. Vi utvecklar och producerar grafiska profiler, digitalt material, hemsidor, trycksaker, skyltar, bildekorer, flaggor och kampanjer. Vi erbjuder även reklamplatser på våra Bildväxlartavlor till starka varumärken i regionen. Vi arbetar med helhetslösningar inom visuell kommunikation och har en effektiv inhouseproduktion med eget tryckeri och den senaste tekniken som ger korta ledtider och kvalitetssäkring.

Senaste Inläggen

Helvetica

I denna veckas läsning ska vi titta närmare på typografi och typsnittet Helvetica, dess uppkomst och hur det kom att påverka design och reklam genom tiderna. Helvetica är ett av världens mest använda typsnitt och har varit det i nära 60 år – Hur kom det sig?

Helvetica

Akzidenz-Grotesk

Från Tyskland 1896 kom ett av de första populära sans-serif typsnitten som kom till att bli grunden till sans-serif typsnitt som vi känner till det idag. Typsnittet används fortfarande idag och var mallen för vad skulle komma att bli Helvetica. Ett modernt exempel på användande av Akzidenz-Grotesk är bl.a. Röda korset i deras grafiska manual och logotyp.

redcross

Grafik och design var förhållandevis stökig under tidigt 1900-tal med vissa undantag ,vilket gav upphov till en trend av modernism med tydliga typsnitt och enkla färger under 1950-talet och framåt. Akzidenz-Grotesk markerade det första försöket till ett neutralt typsnitt som inte hade någon slags associerad innebörd – Ett typsnitt där texten bär meddelandet snarare än bokstävernas utformning.

then_now
Minimalismen i stark kontrast till tidigare stilar

Neue Haas Grotesk – Helvetia – Helvetica

Max Miedinger och Eduard Hoffman på det Schweiziska Haas Type Foundry började arbetet med ett tydligt sans-serif typsnitt som var så pass neutralt att det skulle kunna passa alla budskap. Från början döptes typsnittet till Neue Haas Grotesk för att sedan byta namn till Helvetia, det gamla latinska namnet för Schweiz för att slutligen när det lanserades 1957 heta Helvetica. Lanseringen red den dåvarande designtrenden som kom att kallas Schweizisk design (alt. International Typographic Style) och fullkomligt exploderade i popularitet. Schweizisk designstil kännetecknas av starka grundfärger, tydliga kontraster och mycket noggrann typografi i sans-serif. Användningen av raster för att mäta ut avstånd i kompositionen är också vanligt inom stilen.

haas_foundry
Här föddes Helvetica under sent 1950-tal.

Denna designstil som fortsätter utvecklas och fortfarande är aktuell idag. Numera finns det flera starka alternativ till Helvetica, men många menar på att dess balans och form är fortfarande i världsklass, efter alla dessa år.

Schweizisk design fortsätter inspirera designers än idag
Schweizisk design fortsätter inspirera designers än idag.

 

Ett urval av de många logotyper som använder Helvetica.
Ett urval av de många logotyper som använder Helvetica.

Det gyllene snittet

I denna veckas sommarläsning fördjupar vi oss i ämnet komposition och historian bakom det gyllene snittet och hur vi kan återfinna denna matematiska regel i nästan alla bildmedier, från tryck , foto och webbdesign. Det gyllene snittet är en matematisk regel för proportion som intresserat människor i flera tusen år. Det går ut på dela upp proportioner enligt regeln:

a_b

A + B har samma förhållande till A som A har till B. Det magiska talet här är 1.618: Genom att välja ett mått för den kortare delen av proportionen och multiplicera detta med 1.618 får vi längden av den längre sidan av vårt gyllene snitt.

På 1200-talet tog matematikern Fibonacci  fram en talserie för att beskriva hur kaniner förökar sig på ett begränsat område; I talserien är varje tal summan av de föregående två talen.  Det visar sig att Fibonacci’s talserie och det gyllene snittet ligger väldigt nära varandra. Nedanför är talserien illustrerad i en rektangel där vi kan se hur det gyllene snittet upprepar sig inom varje rektangel.

FibonacciAnimation

De Divina Proportione

Fascinationen över denna proportion tog fart ordentligt tidigt på 1500-talet när boken De Divina Proportione publicerades; en bok om matematiken kring det gyllene snittet , illustrerad av Leonardo Da Vinci.  Det gyllene snittet fick stor populäritet på grund av att regeln blev mer lättillgänglig för konstnärer utan att behöva kunna avancerad matematik, mycket tack vare Leonardo Da Vincis illustrationer.

De_divina_proportione_title_page

Teorin går ut på att detta förhållande anses bildskönt och ger en balanserad och stark komposition. Ser man till medeltidens böcker följde de nästan alla denna regel i sin layout, så när på millimetern:

Text placerades i det gula området som följer det gyllene snittet.
Text placerades i det gula området som följer det gyllene snittet.

I naturen – överallt omkring oss

Det gyllene snittet går att hitta i naturen nästan överallt omkring oss, i växter, skal, et cetera. Enligt vissa är det en bidragande anledning till varför vi finner dessa proportioner vackra och en stor del till varför det gyllene snittet är så fascinerande och effektivt.

nautilus_withoverlay
Ett av många förekomster av det gyllene snittet i naturen.

Moderna applikationer av det gyllene snittet

Det gyllene snittet lämpar sig utmärkt som hjälpmedel inom fotografering, att placera kontrast, färger, objekt eller människor i det gyllene snittet kan höja en komposition från bra till fantastiskt. Många kameror idag har t.o.m det gyllene snittet placerat i sökaren.

photo_ratio photo_ratio2

 

Även inom design och tryck kan vi hitta det gyllene snittet, framförallt vanligt förekommande i logotyper.

national_ratio
National Geographics logotyp är ett skinande exempel där det gyllene snittet används.

 

twitter-golden-ratio-spiral
Till och med inom webbdesign förekommer dessa proportioner.

Har man väl börjat leta upptäcker man snart denna regel överallt, de talas om att denna regel förekommer i neutroner  – och där i finns kritiken, att man gärna anstränger sig lite extra för att se detta förhållande där det kanske inte alltid finns. Men det är onekligen intressant och ett bra verktyg när man jobbar med bild och form.

Webbdesign med människan i fokus

De första stegen

1991 laddades den första webbplatsen upp på vad som skulle komma kallas The World Wide Web på forskningsinstitutet CERN i Schweiz. Mycket har minst sagt hänt sedan dess, dels i teknologin som driver webben men också hur människor använder den. Från teknisk nymodighet till en självklarhet och del av våra liv. I den här artikeln tänkte jag berätta lite mer om vägen till webben idag och vilka utmaningar man står inför när man designar och utvecklar en modern webbplats.

oldweb
Från de första stapplande stegen på nätet
Till dagens webbapplikationer
Till dagens webbapplikationer

Under de senaste åren har ett stort skifte i hur designers jobbar med webben pågått. I webbens tidigare dagar tävlade webbläsare om att ha de häftigaste visuella redskapen vilket gav effekten att ingen webbsida såg likadan ut beroende på vilken webbläsaren användaren hade.

only_netscape

CSS – Cascading style sheets

Som tur var gick webbläsarna samman och kom överens om ett layout-språk som kallas CSS som numera är standard för att designa webbplatsers utseende – en del skillnader mellan webbläsare finns kvar men de blir mindre och mindre.

Ett annat problem var den stora mängd olika upplösningar och skärmstorlekar som en webbsida kunde tänkas visas på. Länge var det upp till användaren att stå ut med detta – tills smartphonen tog fäste på marknaden och antalet mobila webbsurfare ökade lavinartat, en utveckling som ännu inte avstannat.

Responsive design

Ett nytt designmönster började spridas på nätet för ca. 6 år sedan – Responsive design. Termen  innebär att webbplatsens layout anpassar sig automatiskt för olika enheter och dess upplösningar. Detta sker genom anpassad CSS-layout styrd efter vilken skärmbredd webbläsaren känner av. När Google förra året började prioritera webbplatser med mobilanpassade layouts när du söker på mobilen så kan man idag kalla responsive design ett grundkrav för en ny webbplats.

devices2

Antalet uppkopplade enheter växer för varje dag – Från klockor till kylskåp. Det är viktigt att webbplatser idag fungerar oavsett vilken apparat man använder för att läsa den.  Kraven är större på designers och utvecklare att möta användaren och användareupplevelsen är viktigare än någonsin. Minsta friktion i layouten kan ofta innebära uteslutet köp eller förlust av potentiell kund. Vill man testa sin egen webbplats och dess mobilvänlighet kan man använda Googles test här .

 

Kan man ta det ett steg längre?

Även om layouts för olika skärmar har blivit bättre börjar det bli hög tid att titta närmare på hur en användare interagerar med den.  Används mus och tangentbord? Pekskärm? Används skärmläsare p.g.a synhandikapp? Ser man till pekskärmar finns det många rörelser och gester smartphoneanvändare är vana vid idag som skulle kunna utnyttjas i ett responsivt webbgränsnitt:

gestures

 

Användarinteraktioner som är typiska för installerade appar är numera verktyg en webbplats kan använda sig utav – t.o.m gyroskopet som avgör hur du håller telefonen.

gyro

Dörren är öppen för att designa webbplatser som är i stort sett identiska med en installerad app i telefonen och på många sätt mer användbar – ingen installation krävs och webbapplikationen behöver inte trängas med ett redan stökigt appbibliotek på användarens telefon.

I takt med att tekniken utvecklas så kommer vi kunna anpassa och utveckla gränssnitt som drar nytta av den nya datorkraften vi alla bär med oss i våra smartphones. Nedan kan ni se ett framtidskoncept på hur gränssnitt för telefonmeddelanden skulle kunna se ut snart, i animationen bokar två personer flygbiljetter och delar på kostnaden direkt i chatten:

Bokning och betalning direkt i messengergränssnittet.
Bokning och betalning direkt i messengergränssnittet.