Reklambyrå med egen produktion

Vi är en reklambyrå som arbetar lokalt, nationellt och internationellt för att skapa starka varumärken. Bildväxlarna drivs av att ödmjukt och ärligt se kundens behov och utifrån det erbjuda ultimata lösningar. Vi utvecklar och producerar grafiska profiler, digitalt material, hemsidor, trycksaker, skyltar, bildekorer, flaggor och kampanjer. Vi erbjuder även reklamplatser på våra Bildväxlartavlor till starka varumärken i regionen. Vi arbetar med helhetslösningar inom visuell kommunikation och har en effektiv inhouseproduktion med eget tryckeri och den senaste tekniken som ger korta ledtider och kvalitetssäkring.

Senaste Inläggen

Välkommen till ett Rekommenderat företag!

R_licens-01

Bildväxlarna AB har blivit rekommenderade tack vare sitt sätt att agera mot kunder, medarbetare, leverantörer och andra intressenter. De har förbundit sig att ta ett etiskt ansvar och följa R-licensens Etikpolicy. R-Företagen genomför återkommande mätningar för att verifiera företagskulturen hos Bildväxlarna AB.

Rekommenderat Företag = R-licens

R-licensen är en unik kvalitetsstämpel för företag som står för god affärsetik. För att erhålla en licens behöver man genomgå en kvalificeringsprocess i flera olika steg. En licens går inte att köpa man måste bli rekommenderad.

Omslag_final_Cropped

Vad är skillnaden mellan pixel och vektorgrafik?

Inom bildbehandling används begrepp som rastergrafik/pixelgrafik och vektorer/bezierkurvor. Denna vecka ska vi titta lite närmre på dessa begrepp, vad som skiljer dem åt, dess styrkor och svagheter.

 

Vad är en pixel?

En pixel är den minsta delen i rastergrafik – som t.ex bildskärmar använder. Dagens bildskärmar och tv-skärmar har i regel 1920 x 1080 ( Full HD ) upplösning, detta innebär att rastret består av 1920 pixlar i bredd och 1080 pixlar i höjd. Ju fler pixlar som bygger upp en bild, desto skarpare blir den – Förutsatt att bildskärmen klarar av att visa lika många pixlar.

closeup_pixel
En datorskärm i extrem närbild. En pixel är en kombination av en röd,grön och blå diod.

Pixeln som mått kan även använda sig av ett prefix som (Mega)pixel som motsvarar 1miljon pixlar . Kamera och mobiltillverkare skryter gärna om antalet megapixlar deras kameror klarar av att spara bilder i, men ska t.ex bilden endast visas på skärmar räcker 2-3megapixlar, ska den skrivas ut på A4 papper räcker ofta lite över 7 megapixlar.

Så för vanliga semesterfotografin spelar pixelantalet sällan någon stor roll om man har en modern kamera, det är först när ett fotografi ska tryckas i riktigt stora skalor som kravet på upplösning blir viktigt.

 

Vektorgrafik

Vad innebär vektorgrafik?  Till att börja med används inga pixlar alls! Former ritas ut med hjälp av koordinater och bézierkurvor, geometriska primitiver som punkter, linjer, circlar o.s.v. Fördelen med denna typ av grafik är att den kan teoretiskt skalas upp eller ner hur stort eller litet som helst. Därför används vektorgrafik nästan uteslutande vid tryck. En logotyp ritas med fördel i vektorgrafik så att den kan användas på brev, bilar, skyltar och kläder utan att kvaliteten försämras. Men om vektorgrafik är så bra, varför använder vi pixlar/rastergrafik alls? Vektorgrafikens stora svaghet ligger i detaljrikedom, t.ex blir det oerhört intensivt för en dator att försöka återskapa ett fotografi på detta sätt, vektoriserade fotografin förenklar ofta detaljer och färger av den anledningen. Nedan kan du se skillnaden i återgivningen av ett fotografi i pixlar respektive vektorer:

vektor_pixel_final
I den vänstra vektoriserade versionen blir vektorgrafikens svagheter tydliga

Animationer på nätet

Tack vare vektorgrafikens flexibilitet så används ofta denna typ av grafik för animationer på nätet. Från Flash teknologin under 2000-talet till dagens koddrivna animationer via Javascript, CSS3 och HTML5.

Nedan kan du se ett interaktivt exempel på vad som går att göra idag:

 

See the Pen Tearable Cloth by dissimulate (@dissimulate) on CodePen.