Project Description

Uppdraget

Vi fick i uppdrag av Kalmar Kommun att skapa en interaktiv och modern utställning med temat Kalmar Växer – En vision av Kalmar 2035. Ett av kraven var att på ett kreativt sätt använda sig av Kalmars stadsmodell. Totalt rörde det sig om några veckor från koncept till premiär – Här gällde det att allt blev bra från början.

Ljusinstallation

Tekniken är en typ av videoprojektion på ojämna ytor. Via specialanpassad mjukvara kan man ”mappa” ytans struktur och geometri för att sedan belysa enstaka objekt eller skapa animationer. På det här sättet kan man skapa intressanta ljusinstallationer både inom- och utomhus.

Interaktion

På utställningsytan kunde besökarna bygga med lego och även pröva på Virtual Reality i två stationer. Besökarna hade möjlighet att delta i en tävling som gick ut på att rita sitt drömhus i Virtual Reality, alla bidrag laddades upp på Facebooksidan för utställningen. Längst in i lokalen hade vi byggt ett gränssnitt till en 46″ pekskärm där besökare kunde ta del av Kalmar Kommuns olika interaktiva kartor, som solenergi-karta, planeringskarta och mycket mer.

Andreas berättar

Jag har länge velat göra en ljusinstallation med hjälp av projektorer, när jag fick reda på att stadsmodellen skulle användas i det här projektet så kändes det som ett perfekt tillfälle. Innan stadsmodellen var på plats experimenterade jag med tekniken projection mapping på små pappmodeller, för att se vad som är möjligt och vilken typ av mjukvara som behövs.

Mer förberedelser än så var inte möjligt innan allt var på plats och monterat. Om några problem skulle dyka upp fick man lösa dem där och då. Totalt användes 6 st projektorer för utställningen. Tre av dessa projektorer användes för projection mapping dels på stadsmodellen men även i ett bildspel monterat i väggen i lokalen.

Första experimenten med projection mapping.

Tekniken får tre forexskivor att bete sig som tre separata skärmar

”Det är extra roligt att ta sig an utmaningar där man måste tänka utanför ramarna, detta är inget typiskt montage man gör varje dag. Just såna här uppdrag gör att man går igång lite extra, framförallt när oförutsedda problem kan tänkas dyka upp under produktionen. ”

Bjarne – Appliceringstekniker